ДСБ-3.37 ш Miljard Deponeerder Eise

- Nov 05, 2014-

Амстердам - ДСБ банка bankrot 'n Клайн 265,000 ш persoon wat verantwoordelik вир byna 3370000000 die totale bedrag wat geëis дума deur умре Nederlandse банка (DNB) volgens умират ДПС. Ш Woordvoerder Ван умират DNB Maandag aangekondig.
Maandag е де laatste ДАГ dat gedupeerde spaarders een aanvraag kunnen indienen voor vergoeding Ван tegoeden die zij ОП een ДСБ-rekening hadden staan. Volgens де DNB-zegsman zijn 73.000 tegoeden трупче niet geclaimd. Het gaat om een totaal bedrag Ван 4,8 miljoen евро.

Waarschijnlijk vindt deze groep het niet де moeite Вард om een твърдят в te dienen wegens het geringe bedrag. Тер illustratie: ван де 73.000 tegoeden gaat het в 52.000 ван де gevallen om een bedrag Ван minder Дан 10 евро.

Melden

Gedupeerde spaarders kunnen zich чрез een speciale уебсайт tot 24.00 uur melden bij де централната банка.

Vorig година oktober werd ДСБ банка failliet verklaard nadat klanten massaal hun spaargeld bij де банка hadden opgenomen. Директен daarna Трад het depositogarantiestelsel в werking. Die regeling houdt в dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100.000 евро terug kunnen krijgen.

Achtergesteld

DNB е де uitvoerder Ван die regeling. Achtergestelde deposito vallen volgens де централната банка niet onder het depositogarantiestelsel.

Faillissement Ван ОУС heeft де Nederlandse banken, умират een bijdrage moeten leveren aan ДИТ-systeem, honderden miljoenen евро gekost. Де bijdrage wordt berekend aan de ръка Ван het marktaandeel van banken op de spaarmarkt.

"Rabobank", de grootste op de Nederlandse markt, moest onlangs een bedrag Ван 200 miljoen евро afboeken сал bijdrage om ДСБ-spaarders schadeloos ве stellen.

Куратор

Де Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft gedupeerden срещнаха een vordering ОП ОУС die niet geclaimd Кан worden onder het depositogarantiestelsel, maandag opgeroepen де betalingen voor leningen aan de куратор директен стоп te Зетен.

Zij moeten volgens де stichting, die opkomt voor mensen умре meer Дан 100.000 евро aan ОУС hadden toevertrouwd на voor de hoge rente ван де achtergestelde deposito на gingen, зо snel mogelijk een verrekeningsverklaring richten aan de curatoren Ван ДСБ банка. '' Gevolg Ван deze verrekeningsverklaring zal zijn dat де lening zal worden verminderd изпълнени де te verrekenen vordering ОП ОУС '', Алдо SMCO. Source:Nu.nl